Gouda sluit jaarrekening 2019 positief af

Het moment waarop wij als gemeentebestuur dit jaarverslag presenteren, zitten we midden in de coronacrisis. Dat geeft een dubbel gevoel. We zijn tevreden over de resultaten en ontwikkelingen in de stad en sluiten de jaarrekening positief af. Tegelijkertijd weten we dat we dit resultaat ook hard nodig hebben om de huidige coronacrisis het hoofd te bieden.

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 9 miljoen. De schuldpositie van Gouda is voor het vijfde achtereenvolgende jaar gedaald en ligt ruim onder het afgesproken schuldenplafond. De weerstandsratio blijft ‘ruim voldoende’ en is uitgekomen op 1,7.

Samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, onderwijs en vrijwilligers is er in 2019 veel bereikt in onze stad. Zo zijn meer mensen aan werk geholpen, waren er minder woninginbraken, werd Gouda groener en bezochten ruim 1,1 miljoen toeristen onze stad. Ook werd Gouda uitgeroepen tot beste evenementenstad van Nederland. Voor de oudere inwoners werden de Voor-elkaar-pas en het Automaatje gelanceerd en om Goudse kinderen en jongeren gezond te laten opgroeien is er gestart met het Team Inverbinding.

Daarnaast is er voortgang geboekt op thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van onze mooie stad, zoals het veranderende klimaat, de energietransitie, de benodigde woningbouw en een betere verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. In de ‘jaarrekening op hoofdlijnen’ ziet u snel de belangrijkste resultaten en cijfers.

Heeft u nog vragen, dan hoor ik die graag. U kunt deze mailen naar communicatie@gouda.nl.

Met vriendelijke groeten,

Michiel Bunnik
Wethouder Financiën