Cultuur, sport en recreatie

Lasten in €

17.632

Baten in €

3.098

Percentage van totale uitgaven

6%

Waar staat het programma voor?

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Mede daarom investeren we in cultuur. Het beleid uit de nieuwe cultuurnota wordt de komende jaren uitgevoerd en de relatie tussen cultuur en het sociaal domein en tussen cultuur en economie wordt versterkt. Bewegen en sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, via het sporten zelf maar ook via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven. Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda. Om de ambitie van 1 miljoen bezoekers te realiseren, wordt de komende jaren hierin extra geïnvesteerd.

Wat heeft Gouda bereikt?

Cultuur: Significante stijging bezoekers cultuurinstellingen; Chocoladefabriek is de best bezochte bibliotheek van Nederland. En er is een besluit genomen over de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek.

Toerisme en recreatie: Mijlpaal 1 miljoen bezoekers met 1,1 miljoen in 2018 ruimschoots gehaald. Realisatie Weeshuisproject van start. Intentieverklaring Cheese Valley is ondertekend en de eerste editie van de Gouda Cheese Awards vond plaats. Een coalitie rond zakelijk toerisme is gestart.

Sport: Ontwikkelen en ondertekenen Gouds Sportakkoord met en door bewoners en vele organisaties uit de stad.

Programma Binnenstad: Start projecten Cheese Experience, Zuidelijk stationsgebied en 2e supermarkt. Krediet herinrichting Agnietenstraat beschikbaar gesteld.

Gouda 750 jaar: Twee grote stadsbijeenkomsten over het programma op hoofdlijnen en de start van Fonds Gouda750. Gemeente stort 1e budget.

Evenementen: Gouda verkozen tot Nationale Evenementenstad. SamenLoop levert geld op voor KWF en zorgt voor sociale verbinding.

Evenementenbeleid: Evenementenbeleid geactualiseerd. Extra budget en nieuwe regeling voor evenementen, met focus op jongeren.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

1 mln
Aantal bezoekers
€ 35
Bestedingen bezoekers (2018)
50,4
Percentage niet-sporters