Leefbaarheid en veiligheid

Lasten in €

9.699

Baten in €

184

Percentage van totale uitgaven

3%

Waar staat het programma voor?

Het programma Leefbaarheid en veiligheid omvat een breed scala aan onderwerpen, van jeugdoverlast en jonge veelplegers tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Veel energie is gericht op de aanpak van woninginbraken. Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken is de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel. De afdeling stadstoezicht ondersteunt de uitvoering van het beleid met toezicht en handhaving.

Wat heeft Gouda bereikt?

Daling aantal woninginbraken 

In 2019 is het aantal woninginbraken gedaald met 25% ten opzichte van 2018. In totaal zijn er 276 inbraken gepleegd, waarvan 45% een poging betrof. Vanuit de subsidieregeling inbraakwerende middelen zijn 314 aanvragen gehonoreerd.

Afname jeugdcriminaliteit

Er zijn meer meldingen jeugdoverlast gedaan, maar de overlast van groepen op straat is merkbaar afgenomen. In Goverwelle is een groep jonge jeugd met succes intensief aangepakt door jongerenwerk en politie
Tegengaan van ondermijning en drugscriminaliteit

In het afgelopen jaar zijn zeven panden gesloten en zijn er elf bestuurlijke waarschuwingen afgegeven na de vondst van soft- of harddrugs. In het programma Aanpak Ondermijning zijn 40 signalen geduid.
Voorkomen van radicalisering en polarisatie
 
In verband met de verwachte terugkeer van uitgereisde Gouwenaars is gewerkt aan een plan van aanpak terugkeerders. Er zijn sessies opvoedondersteuning georganiseerd voor moeders in het kader van tegengaan van radicalisering.
Afname sociale overlast: woonoverlast en verwarde personen op straat
 
De samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van sociale overlast is verbeterd door meer afstemming rond bemoeizorg- en extreme (woon)overlastzaken. In 2019 zijn in het kader van integrale handhaving in samenwerking met de ketenpartners 42 gevallen van extreem (woon)overlast onderzocht door middel van een pandencontrole
Stadstoezicht

Er zijn bij handhaving op het verkeerd of te vroeg aanbieden van afval (Diftar) 416 boetes uitgeschreven. Er zijn bijna 2500 MOG meldingen opgepakt en ruim 6300 naheffingen opgelegd voor parkeren.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

25%
Resultaat aantal woninginbraken
+22%
Resultaat meldingen jeugdoverlast
-2%
Resultaat aantal meldingen burenruzie