Bijlagen

Investeringen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Alvorens op de afzonderlijke investeringen in te gaan wordt opgemerkt dat op basis van het meest actuele CIP (versie na 2e begrotingswijziging 2019) € 16.128.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2019 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 13.638.000 uitgegeven.

Programma (bedragen * € 1.000)

 Geraamde uitgaven

Gerealiseerde uitgaven

Verschil

Programma 1

109

94

15

Programma 2

6.830

6.773

57

Programma 3

5.676

4.347

1.329

Programma 5

1.947

1.542

405

Programma 6

298

258

41

Programma 7

1.268

624

643

TOTAAL

16.128

13.638

2.490