Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2019

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal banen

36.300

Behoud van aantal banen

35.429

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal bedrijfsvestigingen

6.449

Behoud van het aantal bedrijfsvestigingen

6.352

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Leegstand kantoren

plek 11
(C&W,
jan 2018)

Plek buiten de top 10

medio 2018: plek 8 (volgens de monitor van Cushman and Wakefield)

4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Afname aantal jongeren zonder werk t/m 27 jaar

226

In de periode 2020 - 2023 daling realiseren van 100 jongeren (van 326 naar 226)

t/m 1 oktober 2019:
294 jongeren zonder werk
daling van 32 jongeren