Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt besproken hoe de gemeente Gouda in 2019 is omgegaan met de vermogenspositie en het beheer van de geldstromen. Ook de uitvoering van het in de begroting 2019 voorgenomen treasurybeleid komt aan bod.