Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2019

6.1 Samenkracht en participatie

Sociale kracht: % inwoners dat tevreden is over de eigen participatie

2018: 68%

Gelijk blijven of groter; bandbreedte 65-70%

69%

6.1 Samenkracht en participatie

Percentage vrijwilligers: % inwoners dat vrijwilliger is

2017: 32%

Gelijk blijven of groter; bandbreedte 30-40%

35%

6.2 Wijkteams

Bekendheid sociaal team: % inwoners dat weet waar men terecht kan voor ondersteuning

2018: 35%

Toename

35%

6.3 Inkomensregelingen

Aantal stadspassen voor kinderen uit de doelgroep met Kindpakket

In 2017 geïntroduceerd

Toename

1722

6.4 Begeleide participatie

Aantal plaatsingen op een garantiebaan

60

45

6.4 Begeleide participatie

Aantal plaatsingen op een garantiebaan bij de gemeente Gouda

13,1

41

6.6 Maatwerk- voorziening Wmo

Doorlooptijd afgifte indicatie Wmo en Jeugd

% binnen 8 weken

90%

90%

6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+

Bekendheid schuldhulpverlening in %

2018: 54%

Toename

68%

6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+

Schuldhulpverlening: verhouding meldingen en aantal trajecten

Sinds 2018 in eigen beheer

De streefwaarde wordt nader bepaald

72%

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Aantal cliënten dat beschermd woont (intramuraal)

2018: 269

Afname (<200 of lager)

263