Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) 2014-2019 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de onderhoudsconditie van een object en de daarmee samenhangende risico’s.

De Brandweerkazerne, het Huis van de Stad, de Goudse Schouwburg en de Stationsgarage hebben een eigen onderhoudsvoorziening. De onderhoudsbehoefte van de Schouwburg is over de hele onderhoudscyclus tot en met 2019 echter aanzienlijk groter dan de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening Schouwburg. De algemene onderhoudsvoorziening biedt ruimte om een extra bijdrage te leveren aan het onderhoud van de Schouwburg.

Financiële middelen

planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en groot onderhoud komt ten laste van een vijftal onderhoudsvoorzieningen (groot onderhoud brandweerkazerne, schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en gemeentelijke objecten). Vanuit de diverse programma's vinden toevoegingen plaats aan deze voorzieningen.

Het verloop van deze voorzieningen was in 2019 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Stand 1 januari 2019

1.303

Toevoegingen

2.218

743

1.475

Onttrekkingen

1.161

500

661

Stand 31 december 2019

1.546

Voorbeelden van onderhoud dat in 2019 is uitgevoerd:

 • Vervanging deel beschoeiing Kinderboerderij
 • Gedeeltelijke gevelbekleding Bloemendaalseweg 26
 • Noodreparaties aan de luifels van de Waag
 • Liftrenovatie van De Schouwburg
 • Vervanging van zeilen van de Mallemolen
 • NEN 3140 inspectie elektrische installaties 
 • Vervangen verwarmingsinstallatie Turfsingel 31-33
 • Renovatie dak van de bunker, Goejanverwelledijk 10
 • Opschoonwerkzaamheden watergangen Oostpolder
 • Controle/herstel binnenluiken stadhuis
 • Aanpassen noodstroomaggregaat Huis van de Stad

dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke panden (contractonderhoud en klachtenonderhoud) zijn de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Na wijzigingen

Realisatie 2019

Dagelijks onderhoud

255

284

190