Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2019

5. Sport, cultuur en recreatie

Aantal bezoekers Gouda

1 miljoen bezoekers vanaf 2017

1,1 miljoen bezoekers in 2018

5. Sport, cultuur en recreatie

Bestedingen bezoekers

Stijgende trend in 2020

In 2018 was de gemiddelde besteding € 35,10

5. Sport, cultuur en recreatie

Leegstand: winkels gemeten in vloeroppervlak

De huidige leegstand: 9,2% van het vloeroppervlak (10.243 m2)

Doel in 2023 (eind van collegeperiode) het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied: 7%. Doel in 2019: 8,6%

Leegstandspercentage in 2019 was 7,6%

5. Sport, cultuur en recreatie

Bezoekers gesubsidieerde instellingen

Stijgende trend vanaf 2010

In 2018 bezochten 777.500 mensen een van de C4-organisaties, hiermee zet de stijgende trend ten opzichte van voorgaande jaren door.

5. Sport, cultuur en recreatie

Aantal inwoners dat voldoet aan de Beweegrichtlijn

Stijging

Deze cijfers worden eens per vier jaar geactualiseerd d.m.v. de Gezondheidsmonitor van het RIVM i.s.m. CBS en GGD (naar verwachting in 2021).