Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2019

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De gemiddelde kwaliteit van verschillende onderdelen van de openbare ruimte (wegen, groen, meubilair etc.)

B

Blijft minimaal niveau B (Crow) Dit m.u.v. elementenverharding

B

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Het aantal speelplekken in Gouda

151

151

152

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huurwoningen

Op plannen 2019

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Middeldure huurwoningen

Op plannen 2019

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huur in grote nieuwbouwprojecten (+60 woningen)

33%

In 2019 voldeden alle onderdelen van de openbare ruimte aan het afgesproken kwaliteitsniveau (gemiddeld B-kwaliteit CROW).

Het aantal speelplekken is gestegen naar 152 (+1 in Westergouwe). Dit is excl. de 3 natuurspeelplekken Noorderhout, Steinse Groen en Groenhovenpark en de speeltuin ’t Eiland. De laatste is een bewonersinitiatief en geen eigendom van de gemeente Gouda.