Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2019

7. Volksgezondheid en milieu

Bomenbalans

22.000

Minimaal 22.000 bomen in openbaar gebied (peil 2006)

22.739 bomen in beheer bij per januari 2020 (exclusief Westergouwe). Dit is een toename van 85 bomen over 2019.

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

2.067.000

Minimaal 2.067.000 m2 groen (peil 2016)

2.054.789 m2 per januari 2020 t.o.v. gecorrigeerde waarde van 2.030.300 m2 in 2016 (exclusief Westergouwe)

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

2.067.000

Toename aantal m2 openbaar groen in bestaande stad, exclusief Westergouwe

Toename van 24.489 m2 t.o.v. 2016. De toename over 2019 betreft 11.229 m2.