Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda (31/12/2019)

Streefwaarde

Stand 2019

1.2 Openbare orde en veiligheid

Afname aantal woninginbraken

276

-10% per jaar

-25%

1.2 Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen jeugdoverlast

708

-5% per jaar

+22%

1.2 Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen overlast door personen

774

-5% per jaar

+22%

1.2 Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen conflictbemiddeling en burenruzie

657

-5% per jaar

-2%